TREND SHPED TRANSPORT parcial specializuar në fushën e vet, ofron shërbime ndërkombëtare të transportit me peronel dhe automjete.

#trendshped #logistics #logjistika #parsiel #parciel
Kompania jonë është një kompani profesionale për transportin ndërkombëtar të mallrave me të gjitha standardet …
Bëjmë transportin në relacionet : Turqi dhe Kosovë

Për më shumë kontaktoni :

+383 (49) 22 66 88 (ks)
+90 (543) 913 07 08 (tr)

email: [email protected]

#trendshped

Misioni

  • Ofroni Shërbime të Klientit me Përgjegjësi Mjedisore
  • Ofroni punonjësve një mjedis tërheqës pune
  • Bëhuni një Partner Aktiv i Komunitetit
  • Ruani standarde të larta etike
  • Përmirësoni vazhdimisht
  • Siguria e mallrave
  • Sigurimi i ngarkesave
  • Brokerimi ynë doganor mjaft efikas
  • Shërbimi i pastrimit dhe pajtueshmërisë
  • Ne garantojmë siguri të plotë

Partnerët tanë

Ende keni pyetje të hapura?    Pyete Tani

Nuk jeni i sigurt se cila zgjidhje i përshtatet nevojave të biznesit tuaj?

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.